Ontijzering en ontharding van grondwater

Waarom grondwater ontijzeren? 

IJzer is een veel voorkomend probleem bij grondwaterwinning. Uit wateranalyses blijkt dat in grote delen van ons land het grondwater een te hoge concentratie aan ijzer vertoont. Een overmatig ijzergehalte kan verschillende problemen en ongemakken veroorzaken. 

IJzer veroorzaakt:

  • verstopping van leidingen
  • roestneerslag op linnen
  • putcorrosie in leidingen 
  • groei van bacteriën in de installaties
  • verminderd rendement van warmtewisselaars
  • onaangename geur, kleur, slechte smaak,...

Idealiter is het ijzergehalte van het water dat je wilt gebruiken lager dan 0,20 mg/liter.


corrosie op waterkraankalkaanslag in leidingroestkleurig waterslecht smakend waterslecht ruikend water

 

Ontijzering én ontharding van grond- en putwater met Ecomix

Ecomix is een verzamelnaam voor een zorgvuldig samengestelde granulaatmengeling, die kalk, ijzer en mangaan verwijdert, ammonium absorbeert, de pH verhoogt en waterstofsulfide (te herkennen aan de rotte-eieren-geur) verwijdert uit water. Ecomix werkt bovendien als een filter voor organische vervuiling (bv. dierlijke meststoffen) en voor onoplosbare anorganische stoffen. Ecomix is het beste product dat momenteel beschikbaar is om problemen met water aan te pakken en het enige product voor zover bekend dat tegelijk water kan ontharden én ontijzeren. Het is geschikt voor zowel huishoudelijke als professionele toepassingen. 

Geoptimaliseerd zeolietEcomix bestaat onder andere uit mineralen die in de natuur voorkomen en die de capaciteit hebben om metaalionen te absorberen en vast te houden dankzij zijn poreuze kristalstructuur. Daarnaast bevat Ecomix een gekristaliseerde mix van aluminium en silicaat, die ijzer en mangaan uit het water verwijdert via ionenuitwisseling. Ecomix absorbeert bovendien zure waterstofionen uit het water waardoor de pH van matig zuur water (>5pH) gaat stijgen. 

Net zoals bij een gewone waterverzachter worden de Ecomix-kristallen geregenereerd door een zoutoplossing, de hoeveelheid zout die nodig is om de Ecomix-kristallen te spoelen ligt evenwel beduidend lager dan wat nodig is om onthardingsharsen in een gewone waterverzachter te spoelen (tot 30% lager).

Gezien chloor geen negatieve invloed heeft op Ecomix, wordt de Ecomix-module meestal ook voorzien van een chlorinator die meteen op de besturingsklep wordt gemonteerd. Bij elke regeneratie worden de Ecomix-kristallen gewassen door de pekel en gedesinfecteerd door het chloorgas. Ecomix in combinatie met extra filtermedia zal heel efficiënt waterstofsulfide wegnemen uit het water.

Ecomix kan ook worden ingezet voor leidingwater, of in een combinatie van put- en leidingwater. In dat geval ontdoet Ecomix het water ook van zuurstofmoleculen, waardoor de buizen niet langer kunnen corroderen.
 

     


Ecomix-module met aparte pekelbakBesturingskleppenChlorinator, rechtstreeks op de besturingsklep van de Ecomix-module geïnstalleerdEcomix, het granulaire goud